Poziv smeštajnim objektima na Kopaoniku da se prijave za paket pomoći | projekat EUzaTebe

  • April 25, 2021
  • 0
Evropska unija je nastavila da podržava turistički sektor u Srbiji. Nakon izbijanja pandemije COVID-19, turistički radnici su se suočili sa mnogim izazovima. Jedan od njih je i primena neophodnih zdravstveno-bezbednosnih mera u cilju sprečavanja širenja virusa. Donacija Evropske unije od 662.000 evra, koju čine vredna oprema i dezinfekcioni materijal, omogući će turističkim radnicima širom zemlje da svoj posao obavljaju u skladu sa propisanim merama, kako bi svojim gostima priuštili bezbedan boravak. Projekat “#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ je realizovao ovu intervenciju u sklopu anti-COVID mera. Svaki korisnik je deo dobrovoljne sertifikacione šeme “Čisto i sigurno“, inicijative za turistička preduzeća da primene čitav niz mera kojima garantuju potpunu bezbednost gostima.
Nakon svečanog događaja kojem su prisustvovali Sem Fabrici, šef Evropske Delegacije u Republici Srbiji, Tomas Šib, ambasador SR Nemačke, Jadranka Joksimović, ministar EU integracija i Miroslav Knežević, šef kabineta ministarstva turizma, otpočela je distribucija “Čisto i sigurno“ materijala.

Paketi opreme su stigli i do opštine Raška u sledećim količinama i vrstama materijala:

1. Benzinski atomizer  12 kom
2. Akumulatorski atomizer  6 kom
3. Ručna pumpa 5 lit    200 kom
4. Ručna pumpa 12 lit    200 kom
5. Električni proizvođač magle  10 kom
6. UV lampe  100 kom
7. Bez kontaktni termometar  50 kom.
8. Zaštitne naočare   50 kom
9. Zaštitno odelo   50 kom
10. Dezo barijere  100 kom
11. Zaštitne maske 3.000 kom
12. Dezificijens  (benzalconium chloride)  5 lit pakovanje   1.160 kom
13. Dezificijens  (alkohol)  20 lit pakovanje   210 kom
14. Dezificijens  (benzalconium chloride)  5 lit pakovanje   96 kom

Krajnji korisnici ove pomoći su fizička i pravna lica sa teritorije opštine Raška koja su evidentirana u CENTRALNOM INFORMACIONOM SISTEMU U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU  REPUBLIKE SRBIJE   E-TURISTA iz sledećih kategorija objekata:

  • Seoska turistička domaćinstva;
  • Kuće, sobe, apartmani;
  • Objekti koji se ne kategorizuju a imaju obavezu evidentiranja u CIS e-turista.

Pored podrške turizmu kroz “Čisto i sigurno“, EU je kroz projekat “#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ već opredelila milion evra, kao bespovratnu pomoć privatnom turističkom sektoru istočne i jugoistočne Srbije. Ovom donacijom EU je značajno doprinela otklanjanju posledica izazvane pandemijom i omogućila mnogim privatnicima da poboljšaju svoje turističke usluge.

“#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ je projekat koji je svoj rad započeo pre izbijanje pandemije, novembra 2019, sa ciljem da podstakne razvoj turizma u istočnoj Srbiji i Donjem Podunavlju. Projekat finansiraju Evropska unija i Vlada Savezne Republike Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Sve informacije i prijave za dodelu pomoći možete dobiti na e-mail adresi: turizam@raskaturizam.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *