Bajina Bašta u projektu ”Opštine sa nula otpada”

  • April 8, 2021
  • 0

“Opštine sa nula otpada” je naziv EU projekta u kom učetsvuje opština Bajina Bašta i JKP 12. septembar.

Kroz program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine u koji su uključene opštine Bajina Bašta, Vladimirci, Krupanj, Centar Sarajevo, Ilijaš i Visoko, potrebno je doprineti poboljšanju društveno ekonomskog razvoja u ovom području kroz sprovodjenje planiranih akcija koje imaju za cilj unapredjenje sistema upravljanja otpadom.

Aktivnosti koje se tiču realizacije projekta obuhvatiće, izmedju ostalog, izradu akcionih planova i insvesticiono-tehničke dokumentacije, interaktivne GIS mape divljih deponija, trening programe za predstavnike komunalnih preduzeća, nabavku i instalaciju opreme za poboljšanje usluga upravljanja otpadom i povećanje recikliranja od kontejera za suvi otpad, kompostera za mokri otpad za građane, čišćenje odabrane divlje deponije, uvođenje vannastavnog programa u srednju školu i nabavka šredera i injektora za reciklažu za srednju školu.

Ukupna vrednost projekta za svih šest opština iznosi 413.608,44 evra, učešće je 15% i realizuje se 24 m

 

Zapadne info/prvi portal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *