Vodu sa Rzava trošiti namenski ili restrikcije u pet lokalnih jedinica

  • July 31, 2022
  • 0

Usled suše u prethodnom periodu došlo je do smanjenja proticaja reke Rzav sa čijeg se vodosistema pijaćom vodom snabdeva 5 lokalnih jedinica. Iz tog razloga postoji mogućnost umanjenja isporuke vode u Arilju, Požegi. Čačku, Gornjem Milanovcu i Lučanima.

Kako je istakao Zoran Barać, direktor JP Rzav Arilje, u narednim danima očekivanja su da će proticaj Rzava pasti na 1400 litara i u tom slučaju mora se uvesti mera restrikcije. Do ovoga može dovesti i nenamensko korišćenje vode koje je u poslednje vreme sve više prisutno, ali i godinama unazad uobičajeno u letnjim mesecima

U Arilju je nedavno održan sastanak, kome su prisustvovali predstavnici državnih organa, lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća koja snabdevaju stanovništvo vodom iz Rzava, a na kome su izneti predlozi kako izbeći nestašicu vode za piće.

foto: Slobodan Jolović – načelnik Moravičkog upravnog okruga

Prema rečima načelnika Moravičkog upravnog okruga Slobodana Jolovića, dogovoreno je formiranje nekoliko timova koji će vršiti kontrolu nenamenskog trošenja vode sa vodozahvata Rzav, uzvodno od fabrike, kako bi se fabrici obezbedio veći dotok vode radi proizvodnje i isporuke distributivnim preduzećima.

foto: Desimir Popović – načelnik Zlatiborskog upravnog okruga 

Desimir Popović, načelnik Zlatiborskog upravnog okruga naglašava da će po njegovom mišljenju biti problema kada je u pitanju organizacija pomenutih timova. “Ljudstva ima veoma malo, pogotovo opština Arilje, ni Požega nema više, tako da u što kraćem roku moramo rešiti taj problem” – naveo je Popović

foto: Predrag Maslar -predsednik opštine Arilje 

Najveći pritisak trenutno je na opštini Arilje jer je ona zadužena za kontrolu isporuke ostalim lokalnim jedinicama koje se snabdevaju sa vodosistema Rzav, međutim predsednik opštine Predrag Maslar naglasio je da ova lokalna samouprava nije u mogućnosti  da sama kontroliše situaciju. Pa je, kako ističe, na sastanku zatražio asistenciju drugih opština i grada Čačka.

Opština Arilje je u prethodnom periodu već preduzela neke korake kako bi predupredila nekontrolisanu potrošnju vode, ali to za sada ne daje značajne rezultate, jer je potrošnja vode i dalje veća od uobičajene.

 

zapadne info

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.