Sa Kablara uskoro pogled iz staklenog vidikovca na 879 metara nadmorske visine, u vidikovcu kafić i info pult

  • January 14, 2022
  • 0

Turistička organizacija Čačak raspisala je tender za izradu projektne dokumentacije za izgradnju staklenog vidikovca na Kablaru.

Kako je navedeno u projektnom zadatku, vidikovac će biti izgrađen na delovima dve katastarske parcele u Rošcima, na području Ovčarsko kablarske klisure sa drugim stepenom zaštite prirode koje je planirano za razvoj turizma i sportsko-rekreativne infrastrukture.

Kako prenosi eKapija, od projektanta se traži da izradi idejno rešenje i idejni projekat, kao i projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje radova.

Tehničkom dokumentacijom je potrebno definisati uređenje prostora površine 1.000m², pristup objektu i platoima na kojima treba planirati otvorene uređene površine i zatvoreni objekat vizitorskog centra sa info pultom i kafeom, sa kojih se može sagledati predeo izuzetnih odlika sa značajnim prirodnim, esteskim i kulturnim vrednostima Ovčarsko-kablarske klisure.

Maksimalna zatvorena površina objekta vizitorskog centra biće 200m². Poželjno je da materijalizacija objekta omogući maksimalnu sagledivost i doživljaj prirode. Krov objekta predvideti kao ravan sa mogućnošću formiranja prostora za sedenje posetilaca.

Početni plato biće smešten niz greben na 879 metara nadmorske visine.

U blizini gornjeg platoa grebena predvideti vizitorski centar u okviru koga je kafe i info pult.

U okviru centralnog platoa – vidikovca predviđene su ekstenzije koje treba da budu postavljene konzolno iznad ponora padine, sa staklenim podom koji omogućava da se stekne utisak boravka u fluidnom prostoru. Konzolni platoi izvan gabarita stene nalaziće se na 874 metara nadmorske visine.

– Platoe vidikovca i druge parterne površine opremiti adekvatnim urbanim mobilijarom i rasvetom koja treba da doprinese posebnom estetskom utisku i prijatnom ambijentu. Od vizitorskog centra predvideti kretanje stazom koja vodi do nižih platoa, koji treba da su postavljeni kaskadno tako da prate prirodni pad terena na različitim kotama – navodi se u projektnom zadatku.

U planu je i gradnja biciklističkih i planinarskih staza.

Prilikom gradnje koristiće se prirodni materijali – staklo, prirodni kamen, drvo…

Tender je otvoren do 7. februara.

Gradnju staklenog vidikovca na Kablaru najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u novembru.

– Napravićemo stakleno čudo, vidikovac-most koji će biti velika atrakcija za ljude – rekao je on tada.

Izvor: eKapija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *