Gradonačelnica Užica poziva građane da pomognu uspešnu realizaciju BWL projekta

  • November 24, 2021
  • 0
  • 10 Views

Kao što je i ranije najavljeno od 26. novembra počinje nov način odlaganja kabastog otpada u Užicu. Na 20 lokacija na teritoriji svih gradskih mesnih zajednica biće postavljeni namenski kontejneri. Biće to ujedno i zvaničan početak novog načina upravljanja kabastim otpadom u našem gradu, koji se uspostavlja u okviru BWL projekta.

foto: gradonačelnica Užica  Jelena Raković Radivojević i direktor RCUO “Duboko”   Momir Milovanović

Gradonačelnica Užica podseća da Grad ulaže velike napore kako bi se poboljšao nivo komunalnih usluga. Ona ističe da će se raditi na nabavci  vozila, nedostajuće komunalne opreme, ali i upošljavanju većeg broja radnika. Takođe, kao posebno značajnu navela je podršku resornog Ministarstva zaštite životne sredine ali i međunarodnih fondova. Ona je Užičane pozvala da se uključe u realizaciju ovog projekta i tako daju svoj doprinos.

“Bez učešća svakog pojedinca ovaj projekat sigurno neće biti uspešno realizovan. Zato, sigurna sam da će građani Užica prepoznati značaj pravilnog upravljanja kabastim otpadom, zarad očuvanja životne sredine čistijeg i lepšeg Užica u budućnosti. Pozivam Užičane da kabasti otpad odlažu u kontejnere koji će ovog vikenda biti postavljeni na lokacijama širom grada i da to čine svakog poslednjeg vikenda u mesecu. Slažemo se da nam je zdrava životna sredina na prvom mestu, a ovo je prilika da svi zajedno pokažemo da je zaista tako”.

foto: RCUO “Duboko”

Direktor Regionalne deponije Duboko Momir Milovanović zahvalio se rukovodstvu grada na podršci prilikom realizacije ovakvih projekata, jer kako kaže ovo su najbolji primeri kako se međusobnom saradnjom dolazi do dobrih rezultata.

“Za nas je ovaj projekat veoma važan jer kabasti otpad više neće dolaziti pomešan sa komunalnim otpadom, što će pre svega uticati na manje opterećenje tela deponije. Taj otpad će biti tretiran u drobilici a usitnjeni materijal će se usmeravati u dalje tokove i to: ekonomski isplativi deo otpada će se plasirati na tržište sekundardnih sirovina (metal, drvo, plastika…), onaj deo koji nema tržišnu vrednost, ali ima energetski potencijal (drvo lošeg kvaliteta, tekstil, guma…) biće usmeren ka proizvodnji alternativnih goriva za cementnu industriju, dok će sav ostatak, koji nema ni tržišnu ni energetsku vrednost biti deponovan, pri čemu će zauzimati značajno manji prostor usled smanjene zapremine i gabarita”.

foto: Miloš Radojević menadžer BWL projekta

Miloš Radojević iz RRA Zlatibor, menadžer BWL projekta takođe je pozvao sugrađane da se aktivno uključe u planirane aktivnosti i svoj kabasti otpad iznesu na predviđene lokacije u defnisanim terminima.

“Danas formalno ozvaničavamo početak novog načina rada u ovoj oblasti, najavljujemo razmeštaj kontejnera na definisanim lokacijama u intervalu od petka 26.novembra do ponedeljka 29.novembra.Plan je da se svakog poslednjeg vikenda, u svim narednim mesecima, organizuje postavljanje i preuzimanje ovih kontejnera na istim lokacijama, kako bi se tokovi kabastog otpada vremenski i lokacijski ograničili i na taj način celokupan sistem učinio izvodljivijim za upravljanje. Narandžaste kontejnere će postavljati i preuzimati JKP Bioktoš, a njihovu sadržinu će dopremati na prostor Reciklažnog dvorišta u RCUO Duboko. Na toj lokaciji, kabasti otpad će se razvrstavati po sirovinskom sastavu i spremati za usitnjavanje u mobilnoj drobilici koja se, takođe nabavlja kroz ovaj projekat. Projektom je predviđeno da se kabasti otpad organizovano prikuplja i sa teritorije seoskih mesnih zajednica, pri čemu će ta dinamika biti nešto ređa nego u gradu, tj. postavljanje i pražnjenje kontejnera će se vršiti kvartalno. Sa opsluživanjem seoskih mesnih zajednica krećemo početkom 2022.godine i do tada ćemo adekvatno informisati javnost o svim detaljima”.

foto: Reciklažno ostrvo za kabasti otpad

Stari nameštaj, žičana jezgra/dušeci, pokućstvo, bela tehnika, tepisi zamenjena stolarija, tehnička oprema, auto gume i auto-plastika, gabaritna ambalaža i sve drugo što nije komunalni otpad, a glomazno je svrstava se u kabasti otpad i može se odlagati u narandžaste kontejnere. Ukoliko iz bilo kog razloga,  dinamika postavljanja kontejnera ne odgovara nečijim potrebama, kabasti otpad se može dovesti i lično na lokaciju Reciklažnog dvorišta na deponiji Duboko , bez nadoknade, svakog radnog dana u intervalu od 07:00-14:00. Ko se opredeli za ovu opciju, očekivanje je da svoj otpad sam istovari i razvrsta na lokaciji u, za tu namenu, postavljenim boksevima.

Projekat “Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle”, koji kofinansira Evropska unija, realizuje se u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći, kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020. Nosilac projekta je Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko, dok su partneri JKP Komunalac i Udruženje Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle. Projekat traje 18 meseci, a ukupna vrednost iznosi više od pola miliona evra, od čega je za Užice planirano više od polovine sredstava.

Informacije o terminima odvoza i lokacijama za odlaganje kabastog otpada mogu se dobiti na besplatnom broju JKP “Bioktoš”: 0800-031-030, dok se informacije o dopremi i načinu odlaganja otpada u Reciklažno dvorište, mogu dobiti na besplatnom broju JKP “Duboko”: 0800-031-032.

 

zapadne info

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *