“Za kvalitet vazduha u Užicu svi smo odgovorni”

  • November 10, 2021
  • 0

„Uzroci koji dovode do lošeg kvaliteta vazduha su rezultat savremenog društva i ljudskih aktivnosti, a i neodgovornosti pojedinaca u sredini u kojoj živimo“, kaže Nada Jovičić gradska većnica za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i turizam, govoreći o kvalitetu vazduha u gradu.

„Osim toga kotlinski gradovi, kao što je naš, se mnogo teže bore za dobar kvalitet vazduha, jer klimatske promene imaju veći uticaj na ovakve sredine, naročito u zimskim mesecima. Pa je to jedan od velikih uzroka što sve zagađujuće materije emitovane u atmosferu se i zadržavaju u prizemnim slojevima atmosfere. Zbog toga lokalna samouprava sprovodi niz aktivnosti sa ciljem upoznavanja građana sa faktorima koji dovode do lošeg kvaliteta vazduha“.

Po njenim rečima od izuzetnog značaja je učešće građana u svakoj aktivnosti grada. „A da bi se uključivali moraju biti dobro upoznati sa svakom problematikom, te se kao lokalna samouprava trudimo da transparentnost bude potpuna. Stoga je i na sajtu grada postavljen baner KVALITET VAZDUHA, putem kog mogu da postavljaju pitanja i daju sugestije.

,Svi moramo znati koji činioci nam ugrožavaju životnu sredinu, naročito u grejnoj sezoni, zašto je značajno čistiti odžake, ložiti suva drva, koliko saobraćaj štetno utiče, kako odlagati pepeo, gde, kome , kad i kako se obratiti kada primetimo nesavesno ponašanje naših suseda, koliko štedimo kućni budžet sprovođenjem bar jedne mere na energetskoj sanaciji svog objekta“. Za rešavanje ovog problema Grad Užice na svojoj teritoriji realizuje niz projekata, prvenstveno onih koji se odnose na energetsku sanaciju individualnih objekata i zamenu energetski neefikasnih ložnih uređaja na energetski efikasne, kako bi se smanjila ukupna potrošnja energenata, a time i smanjila emisija štetnih materija u vazduh. „ Da idemo u dobrom pravcu pokazuju i rezultati zavoda za javno zdravnje, kroz praćenje monitoringa kvaliteta vazduha i koji govore u prilog tome da se iz godine u godinu smanjuje broj dana sa prekoračenjem maksimalno dozvoljenih koncentracija polutanata, kao i da te koncentracije više
nisu toliko visoke.

Od ove grejne sezone naši sugrađani će imati priliku i da dnevne rezultate kvaliteta vazduha prate na displeju u centru grada, s tim što moraju imati u vidu da su to preliminarni neferifikovani rezultati AMS iz Omladinske ulice na koje veliki uticaj ima i saobraćaj kroz grad“.

Projekti koji se ove godine sprovode na teritoriji grada Užica će pokazati svoj uticaj i rezultate tek u izveštaju Zavoda za javno zdarvlje za 2022.godinu.

zapadne info

 

Ovaj medijski sadržaj je u okviru projekta koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta Grada Užica.

Stavovi izneti u podržanom medijaskom projektu nužno ne izražavaju stavove stavove Grada Užica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *